Tiêu chí hoạt động


Con người là tài sản

-  Làm việc với tất cả đam mê và sáng tạo mỗi ngày.

- Không nhận dự án nếu không thể hoàn thành đúng thời hạn, đúng yêu cầu

- Cập nhật liên tục những công nghệ và xu hướng mới của Việt Nam và quốc tế