Tiêu chí hoạt động


- Con người là tài sản.

 Làm việc với tất cả đam mê và sáng tạo mỗi ngày.

- Không nhận dự án nếu không thể hoàn thành đúng thời hạn, đúng yêu cầu.

- Cập nhật liên tục những công nghệ và xu hướng mới của Việt Nam và quốc tế.