Phát triển phần mềm

Bạn đang kinh doanh, và thật khó khăn để bạn ghi nhớ được toàn bộ những sản phẩm đang bán, quản lý doanh thu – chi phí, kho hàng; Thật khó khăn để bạn quản lý được nhân viên về thời gian làm việc, lịch sử làm việc của họ. Và làm sao bạn có thể chăm sóc được tất cả khách hàng của mình, làm sao để tra cứu thông tin khách hàng, thông tin doanh nghiệp nhanh chóng khi cần thiết khi dữ liệu khách hàng lên tới con số hàng nghìn, hàng triệu?...

Bạn đã bao giờ có ý tưởng về một phần mềm sẽ thay bạn ghi nhớ và quản lý tất cả những thông tin này? Nhưng đó chỉ là ý tưởng, bạn không giỏi về công nghệ thông tin, không am hiểu về lập trình, làm sao bạn có thể hiện thực hóa được ý tưởng của mình?

Vsirius sẽ giúp bạn chuyển hóa những ý tưởng đó thành hiện thực. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên sâu về lập trình phần mềm và thấu hiểu tâm lý khách hàng. Chỉ cần bạn đưa ra ý tưởng về một vấn đề nhất định, chúng tôi sẽ tư vấn, hoàn thiện và hiện thực hóa ý tưởng của bạn thành những phần mềm hữu dụng, giúp doanh nghiệp bạn tiết kiệm được tối đa nguồn lực.


Quy trình phát triển phần mềm cơ bản: 

C:\Users\QUANG\Desktop\Uyên\New folder\Untitled.png

Bước 1: Tiếp nhận và phân tích ý tưởng

 • Lắng nghe, tiếp nhận ý tưởng của khách hàng

 • Tư vấn, phân tích rõ ràng về nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng về phần mềm

 • Lập kế hoạch thực hiện dự án, thiết kế cấu trúc phần mềm

 • Thu thập thông tin về doanh nghiệp

 • Thống nhất với khách hàng về nội dung, cấu trúc phần mềm

Bước 2: Thiết kế và xây dựng

 • Xem xét yêu cầu và tiến hành thiết kế phần mềm theo yêu cầu của khách hàng

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu, lắp ghép các phân tích thiết kế, nội dung thành một sản phẩm hoàn chỉnh

 • Kiểm tra và chỉnh sửa phần mềm

Bước 3: Chạy thử và chỉnh sửa

 • Tiến hành chạy thử, đánh giá phần mềm.

 • Nếu phần mềm đã hoàn thiện thì tiến hành chuyển giao cho khách hàng

Bước 4: Chuyển giao

 • Khách hàng duyệt dự án và xác nhận hệ thống chạy tốt

 • Chuyển giao phần mềm, hướng dẫn khách hàng sử dụng

 • Đánh giá và bảo trì phần mềm 

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi. Chúng tôi luôn đề cao ý tưởng và nỗ lực để hiện thực hóa ý tưởng của bạn.